Success Accelerators – nowa moda czy trwała zmiana w podejściu?

Krosno / Rzeszów

     Od kilku lat to o czym najczęściej mówi się w organizacjach to ZMIANA. Zmianę odmienia się przez wszystkie przypadki „jedyna stała, to zmiana”, „tylko zmiana jest pewna”, „szykują się zmiany”, „czy jesteśmy gotowi na zmiany”, „zarządzanie zmianą”, „przywództwo w czasie zmian”, „zmiana czy transformacja”…  Zmiana towarzyszy nam na co dzień.

Kluczową rolę w zmianie odgrywamy my sami. Każdy z nas przechodzi przez „proces zmiany”. Zaczynając od strachu co będzie dalej, poprzez opór przed tym że będzie inaczej a raczej, że nie będzie już tak jak do tej pory. Aż po szukanie dla siebie dobrych stron nowej rzeczywistości i budowanie siebie w niej od nowa, a finalnie pogodzenie się z nowym stanem rzeczy. Miarą skuteczności radzenia sobie ze zmianą jest to, jak szybko jesteśmy w stanie prawdziwie adaptować się do nowych warunków.

     Nasza Korporacja (UTC) zdefiniowała takie zachowania, które nie tylko pomagają być gotowym na zmiany, ale także zapewniają, że lepiej sobie z nimi radzimy kiedy trwają.

 

Zachowania które pomagają – Przyspieszacze Sukcesu (Success Accelerators):

 

Inspirowanie i dawanie mocy do działania
 • Pozytywne zarażanie innych wizją i celem działania
 • Budowanie znaczących relacji. Empatia
 • Rozwijanie ludzi, bycie coachem (trenerem), delegowanie, stawianie ambitnych celów
 • Promowanie różnorodności i aktywne włączenie w działanie
Budowanie Zaufania
 • Podejmowanie trudnych decyzji
 • Skuteczna komunikacja. Słuchanie. Bycie transparentnym; autentycznym
 • Świadomość siebie. Dawanie i otrzymywanie informacji zwrotnych
Prowadzenie Zmian i Innowacyjność
 • Modelowanie i nagradzanie inteligentnego podejmowania ryzyka
 • Kwestionowanie status quo, szukanie nowych i różnych pomysłów
 • Ciekawość, ciągłe uczenie się i promowanie kultury uczenia się
Doskonałość w kulturze pro Klienckiej
 • Traktowanie klientów z szacunkiem
 • Przewidywanie potrzeby klientów
 • Działanie z pilnością

 

Zachowania które przeszkadzają, a w skrajnych przypadkach blokują możliwość skutecznego radzenia sobie w środowisku zmian:

 • Arogancja, lekceważenie, dystans
 • Brak empatii, bycie niemiłym
 • Brak reakcji na informację zwrotną
 • Obór na zmiany; awersja do ryzyka
 • Nadmierne kierowanie i kontrolowanie
 • Brak ducha współpracy

Co prawda powyższy model zachowań dedykowany jest liderom, jednak jego elementy są dostępne dla każdego i warto się nimi zainspirować. Niech będą naszymi drogowskazami do tego jak rozwijać kulturę naszej organizacji zaczynając od pracy nad samym sobą.

Czego i Państwu i sobie nieustannie życzę 🙂

Autor: Kaja Zielonka-Foryś (Dyrektor Personalna)

Zobacz także:

Translate »